Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 1 địa điểm, ...

  • Thành Phố Bắc Ninh
  • SCB Bắc Ninh

    316 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại quận/huyện của Bắc Ninh