Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Gia Lai

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 1 địa điểm, ...

  • Thành Phố Pleiku
  • Chi nhánh Gia Lai

    78 Hai Bà Trưng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai.

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại quận/huyện của Gia Lai