Ngân hàng SCB Chi nhánh Vũng Tàu

  • Địa chỉ: 43-45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Số điện thoại: 0254 3533 737 và 0254 3533 736
  • Số Fax: 0254 3533 733
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Vũng Tàu

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Vũng Tàu


Các chi nhánh khác