Ngân hàng SCB QTK Trần Phú

  • Địa chỉ: 35 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần thơ
  • Số điện thoại: 0292 3825 789
  • Số Fax: 0292 3825 788
Hiển thị bản đồ đến QTK Trần Phú

Bản đồ đường đi đến QTK Trần Phú


Các chi nhánh khác