Ngân hàng SCB PGD Lạch Tray

  • Địa chỉ: 310 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
  • Số điện thoại: 0225 3786 202
  • Số Fax: 0225 3786 203
Hiển thị bản đồ đến PGD Lạch Tray

Bản đồ đường đi đến PGD Lạch Tray


Các chi nhánh khác