Ngân hàng SCB Thị Xã Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Châu Đốc.

  • PGD Châu Đốc

    294 Lê Lợi, Phường Châu Phú B, TX Châu Đốc, An Giang