Ngân hàng SCB Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • PGD Mỹ Phước

    100/5N Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • Chi nhánh An Giang

    4+5KT Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang