Ngân hàng SCB Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

  • SCB Bắc Ninh

    316 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh