Ngân hàng SCB Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.

  • Chi nhánh Chợ Hàn

    04 Hùng Vương & 106 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  • QTK Núi Thành

    179 Núi Thành, Phường Hòa Cường, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

  • QTK Đống Đa

    313 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng