Ngân hàng SCB Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

  • QTK Hòa Khê

    351 Điện Biên Phủ, Phường Hà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.