Ngân hàng SCB Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cao Lãnh.