Ngân hàng SCB Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.

  • Chi nhánh Gia Lai

    78 Hai Bà Trưng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai.