Ngân hàng SCB Quận Hoàng Mai Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàng Mai.

  • QTK Kim Đồng

    5 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội