Ngân hàng SCB Quận Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.

  • QTK Tây Hồ

    366 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tậy Hồ, Hà Nội