Ngân hàng SCB Huyện Từ Liêm Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Từ Liêm.