Ngân hàng SCB Quận Hải An Hải Phòng

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải An.

  • PGD Đông Bắc

    76 - 78 Phố Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng