Ngân hàng SCB Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.

  • Chi nhánh Hải Phòng

    14 Trần Phú, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng