Ngân hàng SCB Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Chánh.

  • QTK Trung Sơn

    273 - 275 Đường 9A, Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • PGD Bình Chánh

    A8/9 Quốc lộ 50, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh