Ngân hàng SCB Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.

  • QTK Tên Lửa

    75 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  • PGD Tân Tạo

    303 đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh