Ngân hàng SCB Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 12 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.

 • PGD Xô Viết Nghệ Tĩnh

  298 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21 ,Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Thị Nghè

  147 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Bà Chiểu

  25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Nơ Trang Long

  170V - 170X Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • QTK Lê Quang Định

  452 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Thanh Đa

  Số mới 744 (số cũ 632) Xô Viết Nghệ Tỉnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Điện Biên Phủ

  259 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Lê Quang Định

  94 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Đinh Tiên Hoàng

  41 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Hàng Xanh

  87 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Văn Thánh

  111 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Bạch Đằng

  231 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh