Ngân hàng SCB Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.

 • Chi nhánh Gia Định

  101 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Lê Văn Sỹ 1

  110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Phan Xích Long

  182 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Phú Nhuận

  176 Phan Đình Phùng - Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Lê Văn Sỹ

  185 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Huỳnh Văn Bánh

  319 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Nguyễn Kiệm

  402B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chi nhánh Phú Đông

  98B Nguyễn Văn Trỗi - Phường 8 - Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh