Ngân hàng SCB Quận 12 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 12.

  • PGD An Sương

    301 Trường Chinh (số cũ 135/3), Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh