Ngân hàng SCB Quận 2 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 2.

  • PGD Trần Não

    124 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

  • QTK Cát Lái

    340A Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

  • PGD Quận 2

    58A (số cũ 3A5) Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh