Ngân hàng SCB Quận 4 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 4.

  • Chi nhánh 20 tháng 10

    221 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

  • QTK Quận 4

    23 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh