Ngân hàng SCB Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.

 • Chi nhánh Bình Tây

  2S Lê Quang Sung - Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Kinh Dương Vương

  37 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Hậu Giang

  1075 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Bình Phú

  766 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • QTK Hậu Giang 1

  176B Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • PGD Phạm Phú Thứ

  133 Phạm Phú Thứ, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chi nhánh 6

  23-24 Lô Q, Cư xá Phú Lâm, Đường Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh