Ngân hàng SCB Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.

  • PGD Quận 8

    344 Tùng Thiện Vương, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh