Ngân hàng SCB Quận 9 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 9.

  • PGD Quận 9

    241A – 243 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh