Ngân hàng SCB Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.

  • PGD Thủ Đức

    707 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  • QTK Võ Văn Ngân

    96A Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh