Ngân hàng SCB Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Mỹ Tho.