Ngân hàng SCB Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Trà Vinh.