Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Saigon Commercial Bank Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Saigon Commercial Bank Bắc Ninh


  • Thành Phố Bắc Ninh
  • SCB Bắc Ninh

    316 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn tại Bắc Ninh