Chi nhánh SCB Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bến Tre. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bến Tre 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SCB Bến Tre


  • Thành Phố Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    29C, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú khương, Thành phố Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Bến Tre