Ngân hàng SCB Thành Phố Bến Tre Bến Tre

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bến Tre.

  • Chi nhánh Bến Tre

    29C, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú khương, Thành phố Bến Tre