Chi nhánh SCB Hải Dương

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SCB Hải Dương


  • Thành Phố Hải Dương
  • Chi nhánh Hải Dương

    119 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Hải Dương