Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Saigon Commercial Bank Hải Dương

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Saigon Commercial Bank Hải Dương


  • Thành Phố Hải Dương
  • Chi nhánh Hải Dương

    119 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn tại Hải Dương