Ngân hàng SCB Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

  • Chi nhánh Hải Dương

    119 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương