Ngân hàng SCB Chi nhánh Khánh Hòa

  • Địa chỉ: 78 Lý Thánh Tôn, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
  • Số điện thoại: 0258 3563 405 và 0258 3563 406
  • Số Fax: 0258 3563 400
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Khánh Hòa

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Khánh Hòa


Các chi nhánh khác