Chi nhánh SCB Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SCB Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • PGD Vĩnh Phước

    47 Đường 2/4 Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

  • Chi nhánh Khánh Hòa

    78 Lý Thánh Tôn, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Khánh Hòa