Ngân hàng SCB Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • PGD Vĩnh Phước

    47 Đường 2/4 Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

  • Chi nhánh Khánh Hòa

    78 Lý Thánh Tôn, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà