Chi nhánh SCB Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Nghệ An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SCB Nghệ An


  • Thành Phố Vinh
  • Chi nhánh NGHỆ AN

    02 Nguyễn Sĩ Sách, phường Hưng Bình,Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

  • PGD Quang Trung

    25 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Nghệ An