Ngân hàng SCB Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.

  • Chi nhánh NGHỆ AN

    02 Nguyễn Sĩ Sách, phường Hưng Bình,Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

  • PGD Quang Trung

    25 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An