Ngân hàng SCB Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.

 • QTK Hàng Kênh

  181 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • PGD Trần Nguyên Hãn

  266N Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

 • QTK An Biên

  161 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng

 • PGD Lạch Tray

  310 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

 • QTK Tô Hiệu

  377 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng