Ngân hàng SCB Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.

  • Chi nhánh Vĩnh Long

    11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long