Chi nhánh SCB Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Vũng Liêm 1 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của SCB Vĩnh Long


  • Huyện Vũng Liêm
  • PGD Vũng Liêm

    6B, khóm 2, Tỉnh lộ 902, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

  • Thành Phố Vĩnh Long
  • Chi nhánh Vĩnh Long

    11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn tại Vĩnh Long