Ngân hàng SCB Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vũng Liêm.

  • PGD Vũng Liêm

    6B, khóm 2, Tỉnh lộ 902, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long